شرکت مرسا تجارت مانا

Mersa Trading Co

کاشی و سرامیک کاشی و سرامیک

کاشـی و سرامیک تحول مهمی در حوزه علم و تکنولوژی است که تاثیر زیادی نیز بر وضعیت زندگی انسانها و بخش صنعت داشته است. این پدیده مهم در کشور ایران دارای سابقه و قدمت چنـدین هـزار سـاله اسـت و همـین موضوع این صنعت را در کشور ایران از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار ساخته است. این شرکت از طریق همکاری با بزرگترین تولید کننده های کاشی و سرامیک ایران می تواند به شما در انتخاب محصول مناسب کمک کند.